LISTA DE ESPERA '24

Omple les dades del campista i escull en el desplegable de GRUP el campament o bé indica en observacions el nom del campament al que vols que t'apuntem en llista d'espera.

Tant bon punt hi hagi plaça t'avissarem perquè puguis formalitzar la inscripció.

Rellena los datos del campista i escoge en el desplegable de GRUPO el campamento o bien indica en observaciones el nombre del campamento al que quieres que te apuntemos en lista de espera.

Tan pronto como haya plaza te avisaremos para que puedas formalizar la inscripción.

DATOS PRE-INSCRIPCIÓN

   
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Sexo:
Dirección:
Población:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
Móvil:
E-mail:

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA

Grupo:
Observaciones: